ЖБ БЖБ Қазақ әдебиеті 8 сынып Жиынтық бағалау

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
«Қазақ әдебиеті»
8-сыныпӘдістемелік ұсыныстар мұғалімге, 8-сынып оқушыларына «Қазақ әдебиеті» пәні
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) 8-сыныптың «Қазақ
әдебиеті» пәні бойынша оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім
алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ,
жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар)
сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімдерге, мектеп әкімшілігіне және басқа да мүдделі
тұлғаларға арналған.
МАЗМҰНЫ

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар .................................................. 4

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар ................................................ 10

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар ................................................ 16

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар ................................................ 211-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

Бөлім «Дананың сөзі - ақылдың көзі»

хмет Йассауи «Даналық кітабы»
Оқылатын шығарма А
Қорқыт «Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр»
Қорқыттың нақыл сөздері

өркем шығармалардан алған үзінділерді өз
Оқу мақсаты 8.1.4.1 К
көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану
8.2.1.1 Композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен
тұтасқа қарай талдау


лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Шығарма үзінділерін өз көзқарасын дәлелдеу үшін
орынды қолданады

• Тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай
талдайды


Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Орындау уақыты 15-20 минут
Тапсырма

1. Автордың замана бейнесін берудегі шеберлігіне көзқарасыңызды білдіріңіз. Өз
ойыңызды дәлелдеу үшін үзінділерді қолданыңыз.


Даналардың айтары келер болды,
Қияметтің қиянаты төнер болды.
Ақымақтар айқаймен жеңер болды,
Бұл не деген замана болды, достар?

Үлкен-кіші адамнан ибалық әдет кетті,
Қыз-бозбала жастардан әдеп кетті.
Мінез-құлықты бұзатын әлек жетті,
Бұл не деген замана болды, достар?


2. Гүрілдей шұбыра сулар тасыса, теңіз болмас; Көңілі пасық ерде дәулет болмас; Жапалақ-
жапалақ қар жауса да, жазға қалмас,- деген Қорқыттың нақыл сөзінің мағынасын талдаңыз.4
ЖОБА


Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл

Білім алушы

Шығарма үзінділерін өз 1 автор шеберлігіне қатысты өз
көзқарасын дәлелдеу көзқарасын білдіреді
үшін орынды қолданады 1-ш1
умақ;
2-ш
умақ; 1

ойын дәлелдеу үшін үзінділерді
қолданады
1-шумақ; 1
2-шумақ; 1

Тұтастан бөлшектен, 2 нақыл сөздің мағынасын ашады; 1
бөлшектен тұтасқа
ойын жүйелі талдайды. 1
қарай талдайды

Барлығы 6


5
«Дананың сөзі - ақылдың көзі» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесі бойынша
ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)

Ахмет Йассауи «Даналық кітабы»
Қорқыт «Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр»
Қорқыттың нақыл сөздері
Білім алушының аты-жөні ___________________________________Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі

Төмен Орта Жоғары

Шығарма үзінділерін өз Автор шеберлігіне қатысты өз Автор шеберлігіне қатысты өз Автор шеберлігіне қатысты өз
көзқарасын дәлелдеу үшін көзқарасын білдіруде, көзқарасын білдіруде, көзқарасын білдіреді,
орынды қолданады ой
ын дәлелдеу үшін ойын дәлелдеу үшін үзінділерді ойын дәлелдеу үшін үзінділерді
үзінділерді қолдануда (1,2-қолдануда (1,2-шумақ) қателіктер қолданады
шумақ) қиналады жібереді


Тұтастан бөлшекетн, Нақыл сөздің мағынасын Нақыл сөздің мағынасын ашып Нақыл сөздің мағынасын ашады,
бөлшектен тұтасқа қарай ашуда, ойын жеткізуде талдауда, өз пікірін жеткізуде өз ойын жеткізеді
талдайды қиналады қателеседі
қтамберді Сарыұлы «Күлдір-күлдір кісінетіп»,
Оқылатын шығарма А
«Балаларыма өсиет»,
Шалкиіз жырау «Би Темірге айтқан бірінші толғауы»

Автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының
Оқу мақсаты 8.2.2.1
тілдік көрінісін талдау
8.3.1.1 Шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және
көркемдік құндылығын бағалау

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

Тілдік ерекшелікті автор бейнесі мен кейіпкерлер
қ
арым-қатынасы тұрғысынан талдайды

Шығарманың тақырыбы мен идеясын салыстырады,
тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды


Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Орындау уақыты 15-20 минут


Тапсырма
1. Үзіндідегі кейіпкердің сипатын ашудағы тілдік ерекшілігіне талдау жасаңыз.
Сен - алтынсың, мен - пұлмын,
Сен - жібексің, мен - жүнмін,
Сен - сұлтансың, мен - құлмын,
Сен - сұңқарсың, мен - қумын,
Жемсауыңа келгенде,
Сұлтан ием, сом жүрегім аяман!
Саған дұспан - маған жау,
Керекті күні алдында
Ғазизленген сұлтан жаным аяман!!

2. Екі шығарманың тақырыбы мен идеясын салыстырып, шығармалардың тарихи
құндылығына қатысты ойыңызды қорытындылаңыз.

Шығармалар Тақырыбы Идеясы

«Күлдір-күлдір кісінетіп»«Би Темірге бірінші толғауы»Қорытынды:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ЖОБА

Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл

Білім алушы

Тілдік ерекшелікті автор 1 кейіпкер бейнесін ашады; 1
бейнесі мен кейіпкерлер
тілдік ерекшелігін талдайды; 1
қарым-қатынасы
тұрғысынан талдайды


Шығармалардың 2 шығармалардың тақырыбын 1
тақырыбы мен идеясын салыстырады;
салыстырып, тарихи
шығармалардың идеясын салыстырады; 1
құндылығын бағалайды
арихи құндылығын таниды; 1
т
ойын жүйелі қорытындылайды. 1

Барлығы 6
8
Дананың сөзі - ақылдың көзі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Ақтамберді Сарыұлы «Күлдір-күлдір кісінетіп», «Балаларыма өсиет»,
Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы»
Білім алушының аты-жөні ___________________________________


Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі

Төмен Орта Жоғары

Тілдік ерекшелікті автор
Кейіпкер бейнесін ашуда, Кейіпкер бейнесін ашуда, К
ейіпкер бейнесін ашады,
бейнесі мен кейіпкерлер
тілдік ерекшелігін талдауда тілдік ерекшелігін талдауда
тілдік ерекшелігін талдайды
қарым-қатынасы
иналады қателеседі
тұрғысынан талдайды қ


Шығармалардың Шығармалардың тақырыбы Шығармалардың тақырыбы мен Шығармалардың тақырыбы мен
тақырыбы мен идеясын мен идеясын салыстыруда, идеясын салыстыруда, идеясын салыстырады,
тарихи құндылығына қатысты тарихи құндылығына қатысты тарихи құндылығына қатысты
салыстырып, тарихи және
ойын қорытындылауда ойын қорытындылауда қателеседі ойын қорытындылайды
көркемдік құндылығын
иналады
бағалайды қ


2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

Бөлім «Көркем әдебиет және эпикалық сарын»

ұрат Мөңкеұлы «Үш қиян»
Оқылатын шығарма М

Әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық
Оқу мақсаты 8.1.2.1
мүдде тұрғысынан ашу
8.2.3.1 Шығармадағы көркемдегіш құралдардың
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира,
ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай
отырып, автор стилін анықтау

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Шығарманың идеясы мен пафосының ұлттық
ерекшелігін көрсетеді

• Көркемдегіш құралдардың (психологиялық
параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск,
эллипсис) қолданысын талдап, автор стилін
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Орындау уақыты 15-20 минут


Тапсырма
1. Берілген үзінді идеясының ұлттық ерекшелігін талдап жазыңыз.
Жеті жұрт көшіп кеткен соң,
Атамыз қазақ баласы
Конып, мекен еткен жер.
Мыңнан-мыңнан жылқы айдап,
Жүзден-жүзден нар байлап,
Дәулеті қалың біткен жер...

...Ақ борықтай иілген,
Кейінгі туған баланың
Ұстай ма деп білегін,
Шая ма деп жүрегін,
Шашын, мұртын қойдырып,
Ащы суға тойдырып,
Бұза ма деп реңін.
Адыра қалғыр заманның
Мен жаратпаймын сүреңін!..

2. Жоғарыдағы үзіндіден көркемдегіш құралдарды тауып, қолданысын талдаңыз.
Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл

Білім алушы

Шығарманың идеясы 1 шығарманың идеясын ашады; 1
мен пафосынның ұ
лттық мүдде тұрғысынан талдайды; 1
ұлттық ерекшелігін
йын жүйелі жазады; 1
көрсетеді о


Көркемдегіш 2 көркемдегіш құралдарды табады; 1
құралдардың 1
(психологиялық
қолданысына талдау жасайды. 1
параллелизм, перифраз,
сатира, ирония, гротеск,
эллипсис) қолданысын
талдап, автор стилін
анықтайды


Барлығы 6

11


Көркем әдебиет және эпикалық сарын бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Мұрат Мөңкеұлы «Үш қиян»
Білім алушының аты-жөні ___________________________________Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі

Төмен Орта Жоғары

Шығарманың идеясы мен Шығарма идеясының Шығарма идеясының Шығарма идеясының
пафосынның ұлттық ұлттық ерекшелігін талдауда, ұлттық ерекшелігін талдауда, ойын ұлттық ерекшелігін талдайды,
ерекшелігін көрсетеді ойын жүйелі жазуда қиналады жүйелі жазуда қателеседі ойын жүйелі жазадыКөркемдегіш құралдардың Үзіндідегі көркемдегіш Үзіндідегі көркемдегіш құралдарды Үзіндідегі көркемдегіш
(психологиялық құралдарды табуда, табуда, қолданысына талдау құралдарды табады, қолданысына
параллелизм, перифраз, қолданысына талдау жасауда жасауда қателеседі талдау жасайды
сатира, ирония, гротеск, қиналады
эллипсис) қолданысын
талдап, автор стилін
анықтайдыБөлім «Көркем әдебиет және эпикалық сарын»

ОқШ.Құдайбердіұлы «Еңлік- Кебек» дастаны, «Жастарға»
ылатын шығарма
өлеңі

Көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда
Оқу мақсаты 8.1.3.1
тура және жанама мінездеулерді жіктеу
8.2.4.1 Шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп,
креативті жазу

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Кейіпкерді сомдаудағы тура және жанама
мінездеулерді жіктейді

• Шығармадан алған үзінділерді өз
шығармашылығы арқылы қайта өңдеп жазадыҚолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Орындау уақыты 15-20 минут


Тапсырма
1. «Еңлік-Кебек» дастанындағы кейіпкерлер бойынша тура және жанама мінездеуге
мысал келтіріңіз.

Кейіпкер (1) Тура мінездеу Кейіпкер (2) Жанама мінездеу

2. Төмендегі үзіндіні өңдеп, қазіргі жастарға «Қой, жастар, күн болды ойланарлық»
тақырыбында ой салатын монолог жазыңыз.

Қой, жігіттер, күн болды ойланарлық,
Білім, әдет, ақылды ойға аларлық.
Надандықтан еліріп босқа жүрсек,
Мына заман көрсетер бізге тарлық!

Өзің біліп біреуге қылсаң жарлық,
Асыл сол – ақыл, білім бойда барлық.
Айла, өтірік, арсыздық өнер емес,
Мен де анаудай болсам деп таласарлық.

Үлкендерде мінез жоқ танданарлық,
Олардың қылған ісі – ұрлық-қарлық.
Арам ойды ақыл деп ардан күсіп,
Түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық?


Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл

Білім алушы

Кейіпкерді сомдаудағы 1 кейіпкердің бейнесін тура мінездеуге 1
тура және жанама жіктейді;
мінездеуді талдайды. к
ейіпкердің бейнесін жанама 1
мінездеуге жіктейді;

Шығармадан алған 2 үзіндіні өңдейді; 1
үзінділерді өз 1
шығармашылығы
тақырыпты ашады; 1
арқылы қайта өңдеп
онологті креативті жазады. 1
жазады м


Барлығы 614

Дананың сөзі-ақылдың көзі бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Ш.Құдайбердіұлы «Еңлік- Кебек» дастаны, «Жастарға» өлеңі
Білім алушының аты-жөні ___________________________________Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі

Төмен Орта Жоғары

Кейіпкерді сомдаудағы Кейіпкерді сомдаудағы тура Кейіпкерді сомдаудағы тура және Кейіпкерді сомдаудағы тура және
тура және жанама және жанама мінездеуге жанама мінездеуге жіктеуде жанама мінездеуге жіктейді
мінездеуді талдайды жіктеуде қиналады қателіктер жібередіШығармадан алған Ақпаратты өңдеуде, Ақпаратты өңдеуде, тақырыбын Ақпаратты өңдейді, тақырыбын
үзінділерді өз тақырыбын ашуда, монологті ашуда, монологті креативті ашады, монологті креативті
азуда қателіктер жібереді ж
шығармашылығы арқылы креативті жазуда қиналады жазады
қайта өңдеп жазады


3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

Бөлім «Махаббат және абырой»

.Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы
Оқылатын шығарма М
Д.Исабеков « Әпке» драмасы

ығармадағы көркемдегіш құралдардың
Оқу мақсаты 8.2.3.1 Ш
(психологиялық параллелизм, перифраз, сатира,
ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай
отырып, автор стилін анықтау
8.3.4.1 Шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге
сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

Шығармадағы көркемдегіш құралдардың
(п
сихологиялық параллелизм, перифраз, сатира,
и
рония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдайды,
а
втор стилін анықтайды

Әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни
п
ікір жазады

Ойлау дағдыларының Ж
оғары деңгей дағдылары
деңгейі

инут
Орындау уақыты 15-20 м

Тапсырма
1. Кестені толтырып, көркемдегіш құралдардың қолданысын талдаңыз.


Мысалдар Көркемдегіш құралдардың Қолданысын талдаңыз
түрлерін анықтаңыз

Қалай біткен мына көл тау
басына?
Жалғыздықтан жамандық бар
ма, сірә?
Қанша ұрпақ кетті екен,
қаншама адам?
«Жетім көлге» қараудан
шаршамаған?
Қанша киік қалды екен сай-
салада?


2. Төмендегі пікірге сүйене отырып, өзіндік сыни-пікіріңізді жазыңыз.
«Д. Исабековтың «Әпке» пьесасы үлкен тәлім-тәрбие алуға болады. Әпкесінің Бауырларына
деген махаббаты, қамқорлығы туралы айтылады. Тіпті қазіргі кезде әпке болмақ түгілі өз
балаларын тастап кете баратын көкек аналар қаншама...»


16

Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл

Білім алушы

Шығармадағы 1 көркемдегіш құралдардың түрлерін 1
көркемдегіш анықтайды; 1
құралдардың
(психологиялық
көркемдегіш құралдардың қолданысын 1
параллелизм,
талдайды; 1
перифраз, сатира,

ирония, гротеск,
эллипсис)
қолданысын талдайды,
автор стилін
анықтайды

Әдеби сын-пікірлерге 2 берілген пікірге сүйенеді; 1
сүйене отырып, өзіндік
өзіндік сыни пікір жазады. 1
сыни пікір жазады


Барлығы 617


«Махаббат және абырой» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне
қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
М.Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы

Д.Исабеков « Әпке» драмасы шығармалары


Білім алушының аты-жөні ___________________________________


Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі

Төмен Орта Жоғары

Шығармадағы көркемдегіш Көркемдегіш құралдардың Көркемдегіш құралдардың түрлерін Көркемдегіш құралдардың
құралдардың (психологиялық түрлерін анықтауда, анықтауда, көркемдегіш түрлерін анықтайды,
параллелизм, перифраз, сатира, көркемдегіш құралдардың құралдардың қолданысына талдауда көркемдегіш құралдардың
ирония, гротеск, эллипсис) қолданысына талдауда қателеседі қолданысына талдайды
қолданысын талдайды, автор қиналады
стилін анықтайды

Әдеби сын-пікірлерге сүйене Пікірге сүйене отырып, өзіндік Пікірге сүйене отырып, өзіндік Пікірге сүйене отырып,
отырып, өзіндік сыни пікір сыни пікір жазуда қиналады сыни пікір жазуда қателеседі өзіндік сыни пікір жазады
жазады
18

Бөлім «Махаббат және абырой»

.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы
Оқылатын шығарма М

ығарманың көркемдік-идеялық құндылығын
Оқу мақсаты 8.3.3.1 Ш
гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Әдеби эссені шығарманың көркемдік-идеялық
құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап жазады


Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 15-20 м

Тапсырма
«Жамал – ескіліктің құрбаны» тақырыбына әдеби эссе жазыңыз. Жазылымда шығарманың
көркемдік-идеялық құндылығын нақты көрсетіп, гуманистік тұрғыдан талдау жасаңыз.


Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл

Білім алушы

Әдеби эссені 1 тақырыпты ашады; 1
шығарманың
өркемдік-идеялық құндылығын нақты 1
көркемдік-идеялық к
көрсетеді;
құндылығын
гуманистік тұрғыдан талдау жасайды; 1
гуманистік тұрғыдан
талдап жазады 1
йын мысалдармен дәлелдейді; 1
о
1

эссе құрылымын сақтайды. 1

Барлығы 7

19

«Махаббат және абырой» бөлімі бойынша жиынтық
бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романыБілім алушының аты-жөні____________________________


Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі

Төмен Орта Жоғары

Әдеби эссені Тақырыпты ашуда, гуманистік Тақырыпты ашуда, гуманистік Тақырыпты ашады, гуманистік
шығарманың көркемдік-тұрғыда талдау жасауда, ойын тұрғыда талдау жасауда, ойын тұрғыда талдайды, ойын
идеялық құндылығын мысалдармен дәлелдеуде және мысалдармен дәлелдеуде және эссе мысалдармен дәлелдеп, эссе
гуманистік тұрғыдан эссе құрылымын сақтауда құрылымын сақтауда қателеседі құрылымын сақтап жазады
талдап жазады қиналады

20

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар

Бөлім «Қиял мен шындық»


.Мұқанова «Мәңгілік бала бейне».
Оқылатын шығарма Р
Тахауи Ахтанов « Күй аңызы» әңгімесі

Шығармадағы материалдық және рухани
Оқу мақсаты 8.3.2.1
құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып,
жаңашылдығына баға беру


лім алушы
Бағалау критерийі Бі
• Шығармадағы материалдық және рухани
құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырады,
жаңашылдығына баға береді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

инут
Орындау уақыты 15-20 м


Тапсырма
1. Шығармадағы құндылықтарды салыстыра талдаңыз.


Шығармалар Материалдық құндылығы Рухани құндылығы

«Мәңгілік бала бейне»


«Күй аңызы»2. Шығармалардың жаңашылдығына баға беріңіз.

Мәңгілік бала бейне» «Күй аңызы»
«

Көтерілген мәселеҚазіргі кездегі

өзектілігі

21

Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл

Білім алушы

Шығармадағы шығармалардың құндылықтарын
материалдық және рухани 1 салыстырады;
құндылықтарды заманауи материалдық құндылықтарды жазады;
тұрғыда салыстырады, 1-шығарма 1
жаңашылдығына баға 2-шығарма 1
береді рухани құндылықтарды жазады;
ғарма 1
1-шы
2-шығарма 1

2 шығармалардағы көтерілген мәселені
анықтайды;
1-шығарма 1
2-шығарма 1

бүгінгі күнмен байланыстырып,
өзектілігін анықтайды;
1-шығарма 1
2-шығарма 1

Барлығы 8

22

«Қиял мен шындық» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Р.Мұқанова «Мәңгілік бала бейне» әңгімесі

Тахауи Ахтанов « Күй аңызы» әңгімесі


Білім алушының аты-жөні _____________________________


Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі

Төмен Орта Жоғары

Шығармадағы материалдық Материалдық және рухани Материалдық және рухани Материалдық және рухани
және рухани құндылықтарды құндылықтарды заманауи құндылықтарды заманауи құндылықтарды заманауи тұрғыдан
заманауи тұрғыда тұрғыдан салыстыруда (1,2-тұрғыдан салыстыруда (1,2-салыстырады (1,2-шығарма),
салыстырады, шығарма), жаңашылдығына баға шығарма), жаңашылдығына баға жаңашылдығына баға береді (1,2-
жаңашылдығына баға береді беруде (1,2-шығарма) қиналады беруде (1,2-шығарма) қателеседі шығарма)Бөлім «Қиял мен шындық»

.Сахиев «Айдағы жасырынбақ»
Оқытылатын шығарма Ж
«Дабыл» фантастикалық әңгімелері

ығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес
Оқу мақсаты 8.3.1.1 Ш
басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және
көркемдік құндылығын бағалау

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Шығарманың тақырыбы мен идеясын
салыстырады, тарихи және көркемдік
құндылығын бағалайдыОйлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары

деңгейі


Орындау уақыты 15-20 минут


Тапсырма
1. Ж. Сахиевтің «Айдағы жасырынбақ», «Дабыл» әңгімелерін тақырыбы мен идеясы
жағынан салыстырыңыз.

Тақырыбы

«Айдағы жасырынбақ» «Дабыл»


Идеясы

«Айдағы жасырынбақ» «Дабыл»2. Шығармалардың тарихи және көркемдік құндылығына баға беріңіз.Бағалау критерийі Тапсырма Дескриптор Балл

Білім алушы

Шығарманың тақырыбы шығармалардың тақырыбы мен 1
мен идеясын идеясын салыстырады; 1
салыстырады, тарихи 1 1-шығарма 1
және көркемдік
2-шығарма 1
құндылығын бағалайды ш
ығармалардың тарихи және 1
көркемдік құндылығына баға береді; 1
2 1-шы1
ғарма
2-шығарма 1

Барлығы 8
«Қиял мен шындық» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Ж.Сахиев «Айдағы жасырынбақ»,
«Дабыл» фантастикалық әңгімелері

Білім алушының аты-жөні _______________________

Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі

Төмен Орта Жоғары

Шығарманың тақырыбы мен Шығармалардың тақырыбы мен Шығармалардың тақырыбы мен Шығармалардың тақырыбы мен
идеясын салыстырады, идеясын салыстыруда (1,2-идеясын салыстыруда (1,2-идеясын салыстырады (1,2-
тарихи және көркемдік шығарма), тарихи және көркемдік шығарма), тарихи және көркемдік шығарма), тарихи және
құндылығын бағалайды құндылығына баға беруде (1,2-құндылығына баға беруде (1,2-көркемдік құндылығына баға
шығарма) қиналады шығарма) қателеседі береді (1,2-шығарма)
 
Верх