ЖБ БЖБ ТЖБ Жиынтық бағалау Математика 1 сынып

TEGINSOR.RU

Moderator
Команда форума
Модератор
Сообщения
2,710
Оценка реакций
27,653
Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар
Математика
1-сынып

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 1-сынып білім алушыларына «Математика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Математика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 1-сыныпта жиынтық бағалау 3 және 4-тоқсандарда өткізіледі.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

Шартты белгілер
* - әр тоқсан барысында 2 ортақ тақырып қамтылатынын ескеріп, оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін берілетін тапсырмалар мазмұнына ортақ тақырыптарды (мүмкіндігінше) кіріктіру ұсынылады.
** - бағдарламадағы оқу мақсаттарының бір бөлігі қолданылады.

Мазмұны
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР .......5 «3А Сандармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау . ................. 6 «3В Шамалар.Уақытты бағдарлау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау . ................. 9 «3С Теңдік және теңсіздік. Теңдеу» бөлімі бойынша жиынтық бағалау . ............... 1 2 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы.......................................17 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР .....23 «4А Күнделікті өмірдегі есептеулер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау .. ........... 2 4 «4В Жиындар. Логика элементтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау . ............... 2 7 «4С Нысандардың орналасуы және бағыты» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.32 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы.......................................37
3

4

4

5

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ТАПСЫРМАЛАР
5

6

«3А Сандармен амалдар орындау» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Бөлімше:
1.1 Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер. 1.2 Сандармен амалдарды орындау.
Оқу мақсаты:
Ойлау дағдыларының деңгейі:
1.1.1.2** Бір таңбалы сандарды/ 11-ден 20-ға
дейінгі сандарды салыстыру.
1.2.1.6. Екі амалды жақшалы және жақшасыз
өрнектерде арифметикалық амалдардың
орындалу тәртібін анықтау, олардың
мәнін табу.
1.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0
және 1-дің қасиетін қолдану.
Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 20 көлеміндегі біртаңбалы және
екітаңбалы сандарды салыстырады.
 Екі амалды жақшалы және жақшасыз
өрнектердегі амалдардың орындалу ретін
анықтайды.
 Екі амалды жақшалы және жақшасыз
өрнектердің мәнін табады.
 Қосудың ауыстырымдылық қасиетін
қолданып, өрнектің мәнін табады.
 Есептеуде 1-ді қосу және азайтудың
қасиетін қолданады.
 Есептеуде 0-ді қосу және азайтудың
қасиетін қолданады.
Орындау уақыты:
15 минут
Тапсырма
1. Сандарды салыстырыңыз.
2. Амалдардың орындалу ретін көрсетіңіз.
а + d - x
b + (y – c)
3. Өрнектің мәнін табыңыз.
10 – 3 +1
10 – (3+1)
4. Қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнек жазыңыз. Өрнектің
мәнін табыңыз.
2+ 4 ____________________
6

7

5. Өрнектерді сәйкес жауаптарымен байланыстырып сызыңыз.
6. Есептеңіз.
0 + 7
9 – 0
Бағалау критерийі
Тапсырма

1
Дескриптор
Білім алушы
біртаңбалы сандарды
салыстырады;
екітаңбалы сандарды
салыстырады;
біртаңбалы және екітаңбалы сандарды салыстырады;
ондық пен бірлікті салыстырады; екі амалды жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін жазады;
екі амалды жақшалы өрнектердегі амалдардың орындалу ретін жазады;
екі амалды жақшасыз өрнектің мәнін табады және жазады; екі амалды жақшалы өрнектің мәнін табады және жазады; қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнек жазады; өрнектің мәнін табады және жазады;
қосу амалына берілген өрнекті мәнімен сәйкестендіреді; азайту амалына берілген өрнекті мәнімен сәйкестендіреді;
0-ге санды қосуға берілген өрнектің мәнін табады;
саннан 0-ді азайтуға берілген өрнектің мәнін табады.
Балл
20 көлеміндегі біртаңбалы және екітаңбалы сандарды салыстырады.
1
1
1
Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтайды.
2
1 1
1
Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табады.
Қосудың
ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнектің мәнін табады. Есептеуде 1-ді қосу және азайтудың қасиетін қолданады.
3
1
1
4
1
1
5
1
1
Есептеуде 0-ді қосу және азайтудың қасиетін қолданады.
6
1
1
Барлығы
14
7

8

с
ң
азайтуға
әне
ауыстырымдылық
Жоғары
ді қосу және азайтуға
ді қосу ж


рілген өрнектің мәнін
20 көлеміндегі біртаңбалы
және екітаңбалы сандарды
дұрыс салыстырады.
Өрнектердегі амалдардың
орындалу ретін дұры
анықтайды.
Екі амалды өрнектердің мәнін
дұрыс есептейді.
Қосудың
қасиетін қолданып, өрнекті
мәнін дұрыс табады.
Санға 1
бе
дұрыс шығарады.
Санға 0
берілген өрнектің мәнін
дұрыс шығарады.
.
.
.
/ қосудың
/ жақшасыз
/ жақшасыз
.
/ азайтуға берілген
/ азайтуға берілген
Орта
мәнін табуда
ді қосу
ді қосу


Оқу жетістіктерінің деңгейі
20 көлеміндегі біртаңбалы/
екітаңбалы сандарды салыстыруда
қателеседі.
Екі амалды жақшалы
өрнектердегі амалдардың орындалу
ретін анықтауда қателеседі
Екі амалды жақшалы
өрнектердің мәнін есептеуде
қателеседі.
Өрнектің
ауыстырымдылық қасиетін
қолдануда қателеседі
Санға 1
өрнектің мәнін табуда қателеседі
Санға 0
өрнектің мәнін табуда қателеседі
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
.
бөлімі
»
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
-
ата
мәнін қосудың
Төмен
.
ді қосу және азайтуға
ді қосу және азайтуға


______________________________
20 көлеміндегі сандарды
салыстыруда қиналады
Өрнектердегі амалдардың
орындалу ретін анықтауда
қиналады
Екі амалды өрнектердің мәнін
есептеуде қиналады.
Өрнектің
ауыстырымдылық қасиетін
қолданып табуда қиналады.
Санға 1
берілген өрнектің мәнін
табуда қиналады.
Санға 0
берілген өрнектің мәнін
табуда қиналады.
жөні:
-
Сандармен амалдар орындау
-

«
және
ді қосу және
ді қосу және
-
-
Білім алушының аты
тырымдылық
Бағалау критерийі
20 көлеміндегі
біртаңбалы
екітаңбалы сандарды
салыстырады.
Қосудың
ауыс
қасиетін қолданып,
өрнектің мәнін табады.
Екі амалды жақшалы және
жақшасыз өрнектердегі
амалдардың орындалу
ретін анықтайды.
Екі амалды жақшалы және
жақшасыз өрнектердің
мәнін табады.
Есептеуде 1
азайтудың қасиетін
қолданады.
Есептеуде 0
азайтудың қасиетін
қолданады.

9

«3В Шамалар.Уақытты бағдарлау» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Бөлімше:
1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері.
Оқу мақсаты:
1.1.3.5 Циферблат бойынша уақытты анықтау: сағат/
уақытты бағдарлау: минут, сағат, күн, апта,
ай.
1.1.3.2 **Өлшем бірліктерді (сағ) қолданып өлшеу.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы:
 Уақытты циферблат бойынша анықтайды.  Уақыт өлшем бірліктерін (минут, сағат, күн, апта,
ай) ажыратады.
 Уақыт аралығын «сағат» өлшем бірлігімен
өлшейді.
Орындау уақыты:
10 минут
Тапсырма
1. 08.00 және 08.30 уақыттарын көрсетіп тұрған сағаттарды белгілеңіз.
9

10

2. Уақыт өлшем бірліктерін өсу ретімен орналастырыңыз.
3. Қала мұнарасындағы сағат күндізгі 12.00-ді көрсетіп тұр. 1 сағаттан кейін сағат
тілдері қалай орналасатынын көрсетіңіз. Сол уақытты жазыңыз.
Бағалау
критерийі Уақытты циферблат бойынша анықтайды Уақыт өлшем бірліктерін (минут, сағат, күн, апта, ай) ажыратады.
Тапсырма

1
2
Уақыт аралығын «сағат» өлшем бірлігімен өлшейді.
3
Барлығы
10
Дескриптор Білім алушы
08.00 уақытын көрсетіп тұрған сағатты анықтайды;
08.30 уақытын көрсетіп тұрған сағатты анықтайды;
уақыт өлшем бірлігін анықтайды - минут;
уақыт өлшем бірлігін анықтайды - сағат;
уақыт өлшем бірлігін анықтайды - күн ;
уақыт өлшем бірлігін анықтайды - апта;
уақыт өлшем бірлігін анықтайды - ай;
сағаттың тілдерін берілген уақытқа сәйкестендіріп салады; берілген уақытты (13.00) цифрмен жазады.
Балл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

11

Жоғары
Уақыт өлшем бірліктерінің өсу
ретін дұрыс анықтайды.
Уақытты циферблат бойынша
дұрыс анықтайды.
Уақыт бөліктерінің аралығын
«сағат» өлшем бірлігімен дұрыс
анықтайды.
:
)
ай
/
апта
барысында
/
күн
Орта
/
сағ
/ минутпен анықтауда
/
ретімен орналастыруда
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
Оқу жетістіктерінің деңгейі
ұсынуға арналған рубрика
Циферблат бойынша уақытты
сағат
қателеседі.
Уақыт өлшем бірліктерін
(минут
өсу
қателеседі:
Уақыт бөліктерінің аралығын
өлшеу
бейнелеуде / уақытты жазуда
қателеседі.
бөлімі
аналарға ақпарат
-
Төмен
ата
______________________________
жөні:
-
Уақыт өлшем бірліктерін өсу
ретімен орналастыруда
қиналады.
Циферблат бойынша уақытты
анықтауда қиналады.
Уақыт бөліктерінің аралығын
«сағат» өлшем бірлігімен
анықтауда қиналады.
Шамалар.Уақытты бағдарлау»
«3В бөлім –
Бағалау критерийі
Уақытты
циферблат
бойынша
анықтайды.
Уақыт өлшем
бірліктерін
ажыратады: минут,
сағат, күн, апта, ай.
Уақыт аралығын
«сағат» өлшем
бірлігімен өлшейді.
Білім алушының аты

12

«3С Теңдік және теңсіздік. Теңдеу» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Бөлімше:
2.2 Теңдік және теңсіздік. Теңдеу. 2.1 Санды және әріпті өрнектер. 5.1 Есептер және математикалық модель.
Оқу мақсаты:
1.2.2.1 Теңдік және теңсіздікті, теңдеуді, тура және тура
емес теңдік пен теңсіздікті айыра білу.
1.2.1.2 Әріптің берілген мәніндегі бір амалды әріпті
өрнектің мәнін табу.
1.2.1.5 Жақшасыз әріпті, санды өрнектерді салыстыру. 1.5.1.3** Қосындыны және қалдықты табуға берілген
есептерді талдау және шығару, кері есеп
құрастыру және шығару.
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейі: Қолдану
Анализ
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Теңдік,теңсіздік,теңдеуді ажыратады.
 Тура және тура емес теңдіктерді анықтайды.
 Берілген мәні бар әріпті өрнектің мәнін табады.
 Санды және әріпті өрнектерді салыстырады.
 Қосындыны және қалдықты табуға берілген
есептерді шығарады.
Орындау уақыты:
20 минут
Тапсырма
1. Теңдеу, теңдік және теңсіздікті бағдаршамның түсіне сәйкестендіріп бояңыз.
теңдеу
90-3060
теңдік
0+17<20
теңсіздік
х+1060
12

13

2. Бос орындарға теңдіктердің біреуі тура, ал екіншісі тура емес болатындай етіп, тиісті санды жазыңыз.
Тура теңдік
Тура емес теңдік
40-
20
20- 10
3. с 4 деп алып, өрнектің мәнін табыңыз.
с - 3
с + 6
4. Өрнектерді салыстырыңыз.
5. Есепті шығарыңыз.
Ешкінің 7 лағы бар еді. Олардың 5-еуі серуендеп кетті. Үйде неше лақ қалды?
13

14

Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор Білім алушы
теңдеуді қызыл түспен бояйды;
теңдікті сары түспен бояйды; теңсіздікті жасыл түспен бояйды;
тиісті санды қойып, тура теңдік шығарады;
тиісті санды қойып, тура емес теңдік шығарады;
берілген мәні бар айырманың мәнін табады;
берілген мәні бар
қосындының мәнін табады; қосындыға берілген әріпті өрнектерді салыстырады; айырмаға берілген әріпті өрнектерді салыстырады; бір амалды санды өрнектерді салыстырады;
есептің қысқаша шартын жазады немесе сызбасын сызады;
есептің сұрағын жазады; есептің шешімін жазады (амал таңбасын таңдайды); өрнектің мәнін табады – есептің шешуі;
есептің жауабын жазады.
Балл
Теңдік,теңсіздік,теңдеуді ажыратады.
1
1
1 1
Тура және тура емес теңдіктерді анықтайды.
2
1
1
Берілген мәні бар әріпті өрнектің мәнін табады.
3
1
1
Санды және әріпті өрнектерді
салыстырады.
4
1
1
1
Қосындыны және қалдықты табуға берілген есептерді шығарады.
5
1
1 1
1
Барлығы
1 15
14

15

жазады
қ
.
Жоғары
.
өрнектердің мәнін
анықтайды.
ыс ажыратады.
ұрыс
Теңдік, теңсіздік, теңдеулерді
дұр
Тура және тура емес теңдікті
д
Әріпті
дұрыс шығарады.
Санды және әріпті өрнектерді
дұрыс салыстырады
Есептің шартын толы
және шешімін дұрыс
шығарады
уда
/
табуда
.

.
теңдеуді
/
/ тура емес
Орта
іктерінің деңгейі

.
.
теңсіздік
/ әріпті өрнектерді
/
өрнектердің мәнін
Оқу жетіст
Теңдік
ажыратуда қателеседі
Тура теңдіктерді
теңдіктерді анықтауда
қателеседі
Әріпті
қателеседі
Санды
салыстыруда қателеседі
Есептің қысқаша шартын жаз
/ есептің сұрағын анықтауда
есептің шешімін / жауабын
жазуда қателеседі.
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
бөлімі
.
.
.
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
-
Төмен
ата
ы және қалдықты
өрнектердің мәнін табуда
______________________________
Теңдік, теңсіздік, теңдеулерді
ажыратуда қиналады
Тура және тура емес теңдіктерді
анықтауда қиналады.
Әріпті
қиналады
Санды және әріпті өрнектерді
салыстыруда қиналады
Қосындын
табуға берілген есептерді
шығаруда қиналады
жөні:
-
Теңдік және теңсіздік. Теңдеу»
не әріпті
және
«3С –
Білім алушының аты
Бағалау критерийі
Теңдік, теңсіздік,
теңдеуді ажыратады.
Тура және тура емес
теңдіктерді
анықтайды.
Берілген мәні бар
әріпті өрнектің мәнін
табады.
Санды жә
өрнектерді
салыстырады.
Қосындыны
қалдықты табуға
берілген есептерді
шығарады.

16

16

17

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
17

18

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 1-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4- сыныптар).
3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы - 45 минут
Балл саны - 20 балл
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/ толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа 8 тапсырмадан тұрады.
және толық жауапты сұрақтарды қамтитын
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
18

19

3
7
10
Балл
саны
3
2
3
саны
Тапсырма
1
ны
ны
ны
ың
н
, толық
ма
р
ны
ны
тапсырма
тапсырма
3
жауапты қажет
жауапты қажет
жауапты қажет
сипаттамасы
Тапсы
Білім алушылар
қысқа
ететін
орындайды.
Білім алушылар
қысқа
ететін
тапсырма
жауапты қажет
ететін 1
орындайды.
Білім алушылар
қысқа
ететін 2 тапсырма
және толық жауапты
қажет ететін 1
тапсырма
орындайды.
-
11
бір
өрнектерде
дің қасиетін
-
салыстыру.
ға дейінгі сандарды
Оқу мақсаттары
-
.
1.1.1.2** Бір таңбалы сандарды/
ден 20
салыстыру.
1.2.1.6 Екі амалды жақшалы және
жақшасыз
арифметикалық амалдардың
орындалу тәртібін анықтау, олардың
мәнін табу.
1.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық
қасиетін; 0 және 1
қолдану
1.1.3.5 Циферблат бойынша уақытты
анықтау: сағат/ уақытты бағдарлау:
минут, сағат, күн, апта, ай.
1.2.1.2 Әріптің берілген мәніндегі
амалды әріпті өрнектің мәнін табу.
1.2.1.5 Жақшасыз әріпті, санды
өрнектерді
1.5.1.3** Қосындыны және қалдықты
табуға берілген есептерді талдау
және шығару, кері есеп құрастыру
және шығару.
.
.
.
.
өлімше
.
Б
өрнектер
1.1 Натурал сандар
және 0 саны.
Бөлшектер
1.2 Сандармен
амалдарды орындау
1.3 Шамалар және
олардың өлшем
бірліктері
2.1 Санды және
әріпті
5.1 Есептер және
математикалық
модель

Бөлім
3А бөлім –
Сандармен
амалдар
орындау
3В бөлім –
Шамалар.
Уақытты
бағдарлау
3С бөлім –
Теңдік және
теңсіздік. Теңдеу

3
-
Тапсырма
1
4-5
6-8

20

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Математика» пәні бойынша 3-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1-7-сұрақтарға қысқа жауап беріңіз
1. Сандарды салыстырыңыз.
[4]
2. Амалдардың орындалу ретін белгілеңіз және санды өрнектердің мәнін табыңыз.
к + (у –а)
4 – 2 +8
[2]
3. Есептеңіз.
1+ 8
7 - 0
0 + 2
[3]
4. Сағатта көрсетілген уақытты анықтаңыз және жазыңыз.
[1]
5. Сөйлемдерді аяқтаңыз:
Сағаттан кіші уақыт өлшем бірлігі, бұл - __________________
[1]
Аптадан үлкен уақыт өлшем бірлігі, бұл - ________________
[1]
6. а 2 деп алып, өрнектің мәнін есептеңіз.
8 – а
5 + а
[2]
20

21

7. Өрнектерді салыстырыңыз. >, <, таңбаларының тиістісін қойыңыз.
5 + с 7 +с
8-сұрақтың толық шешімін көрсетіңіз 8. Есепті шығарыңыз:
6 – 3 5 - 4
[2]
Балалар алаңқайда «Ақ серек, көк серек» ойынын ойнады. Бірінші топта 5 бала, ал екінші топта 4 бала ойнады. Ойынды барлығы неше бала ойнады?
Балл қою кестесі

Жауап
1
< < > >
2
3
4
9 7 2 8.00
Минут
5
Ай
[4]
Балл
1
1
1
1
1
Қосымша ақпарат
1
Амалдардың орындалу ретін көрсететін сандар амал таңбаларының үстіне жазылады.
1 1 1 1
1
1
8 / 8-де жауаптары қабылданады.
секунд жауабы да қабылданады.
жыл жауабы да қабылданады.
1 1 1 1
1
Есептің сызбасын сызуы мүмкін.
1
8-26
6
5+27
7
<
>
1-топ – 5 б.
2-топ – 4 б. ?
8
5+4- амал таңбасын дұрыс таңдайды
табады
Жауабы: 9 бала ойнады.
Барлығы
5+49 (б.) - өрнектің мәнін дұрыс
1
1 20
21

22

5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсандық жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсандық жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
22

23

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ТАПСЫРМАЛАР
23

24

«4А Күнделікті өмірдегі есептеулер» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Бөлімше: 1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері.
5.1 Есептер және математикалық модель.
Оқу мақсаты:
1.1.3.6. 1тг, 2 тг, 5тг,10 тг, 20 теңгелік монеталармен
түрліше төлем жасау.
1.5.1.6 Қосу мен азайтуға берілген есептерге қатысты
таңдаған амалдарын негіздеу, шығару әдісін
түсіндіру.
Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі: Анализ
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Монеталар мен олардың тобын салыстырады.
 1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20теңгелік монеталарды
қолданып, қажетті соманы жинақтайды.
 Қосындыны және қалдықты табуға берілген есепті
шығарады.
 Кері есеп құрастырады және шығарады.
Орындау уақыты:
15 минут
Тапсырма
1. Салыстырыңыз.
2. Сәкен анасына арнап гүл шоғын сатып алды. Гүл шоғы 20 теңге тұрады. Сәкен бұл соманы қандай монеталармен төлей алады?
Екі нұсқасын жазып көрсетіңіз. Бірдей монеталарды бірнеше рет қолдануға болады.
Төмендегідей монеталарды қолданыңыз.
20 теңге ____________________________ 20 теңге ___________________________
24

25

3.Есепті шығарыңыз.
Анам себетке 4 алма және одан 3-еуі артық алмұрт салды. Анам себетке неше алмұрт салды?
4. Алдында берілген е сепке кері есеп құрастырыңыз және шығарыңыз.
Алма - д.
д.
Алмұрт - д.
(д.)
Жауабы:
Бағалау критерийі
Тапсырма

1
Дескриптор Білім алушы
>, <, таңбаларын қолдана отырып, екі монетаның номиналды құнын
салыстырады;
>, <, таңбаларын қолдана отырып, монеталардың тобын салыстырады;
қажетті соманы жинақтаудың бірінші нұсқасын жазады; қажетті соманы жинақтаудың екінші нұсқасын жазады;
Балл
Монеталар мен олардың тобын салыстырады.
1
1
1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20теңгелік монеталарды қолданып, қажетті соманы жинақтайды. Қосындыны және қалдықты табуға берілген есепті шығарады.
2
1
1
3
есептің қысқаша шартын жазады немесе сызбасын сызады;
есептің сұрағын жазады; амал таңбасын таңдайды және өрнек жазады;
өрнектің мәнін табады; есептің жауабын жазады; кері есептің қысқаша шартын толықтырып жазады; амал таңбасын таңдайды және өрнек жазады;
өрнектің мәнін табады; есептің жауабын жазады.
1
1
Кері есеп құрастырады және оны шығарады.
4
1 1 1 1
1
Барлығы
1 1 13
25

26

әр түрлі
және қалдықты
Жоғары
ады.
соманы шығару үшін
Номиналы
монеталарды дұрыс
салыстыр
Қажетті
монеталарды жинақтаудың
дұрыс нұсқаларын ұсынады.
Қосындыны
табуға берілген есепті дұрыс
рәсімдейді және шығарады.
Есепке кері есеп
құрастырады және шешімін
дұрыс табады.
.
/
/
/
шешімін
/
/ монеталар
Орта
шартын немесе
соманы шығару үшін
жауабын жазуда
/
ғын жазу мен анықтауда
птің шешімін шығаруда
буда
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Монеталарды
тобын салыстыруда қателеседі
Қажетті
монеталарды жинақтаудың бір
нұсқасын көрсетеді.
Есептің қысқаша шартын жазуда
немесе сызбасын сызуда
сұра
есе
жауабын жазуда қате жібереді.
Кері есептің
сызбасын жазуда
та
қателеседі.
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
бөлімі
қиналады.

және қалдықты
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
-
Төмен
ата
соманы шығару үшін
түрлі монеталарды және
______________________________
Әр
Қосындыны
монеталар тобын салыстыруда
қиналады.
Қажетті
монеталарды жинақтауда
қиналады.
табуға берілген есепті
шығаруда қиналады.
Кері есеп құрастыруда және
шешімін шығаруда
жөні:
-
.
Күнделікті өмірдегі есептеулер»
-
және
«4А
Бағалау критерийі
Монеталар мен
олардың тобын
салыстырады.
1тг, 2тг, 5тг, 10тг,
20теңгелік
монеталарды
қолданып, қажетті
соманы жинақтайды
Қосындыны
қалдықты табуға
берілген есепті
шығарады.
Кері есеп құрастырады
және оны шығарады.
Білім алушының аты

27

«4В Жиындар. Логика элементтері» бөлімі
бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше:
4.2 Пікірлер.
4.1 Жиындар және олармен орындалатын амалдар.
Оқу мақсаты:
1.4.2.1 Тұжырымдардың ақиқаттығын немесе ақиқат
еместігін анықтау.
1.4.1.2 Жиындарды элементерінің белгілері
(нысандардың түсі, пішіні, өлшемі, материалы,
әрекеті) бойынша құру және жіктеу.
1.4.1.3 Жұп құру арқылы нысандар жиындарын
салыстыру; тең жиындарды, бос жиындарды
анықтау.
1.4.1.1 Екі жиынның бірігуін және жиыннан оның бөлігін
айырып алуды көрнекі түрде кескіндеу.
Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі: Анализ
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Ақиқат және жалған тұжырымдарды анықтайды.  Заттардың ортақ белгілерін анықтайды және оларды
жиындарға біріктіреді.
 Заттар жиынын жұп құрастыра отырып салыстырады.  Тең жиындарды және бос жиындарды анықтайды.  Екі жиынды біріктіруде және жиыннан бөлігін айырып
алуда элементтерін нақты көрсетеді.
Орындау уақыты:
20 минут
Тапсырма
1. Суреттерге қараңыз. Екі жалған пікірді анықтаңыз және белгілеңіз.
27

28

А) апельсиндерге қарағанда өріктер кем В) өріктерге қарағанда алмұрттар артық С) өріктер қанша болса, алмұрттар сонша D) алмұрттарға қарағанда апельсиндер кем
2. «Артық» затты сызып тастаңыз. Қалған заттар жиынының ортақ атауын
жазыңыз.
Жауабы: _______________________________________
3. Екі жиын құрастырыңыз.
4. Екі жиынның элементтерінен жұп құрастырыңыз. Оларды салыстырыңыз.
28

29

5. Тең жиындарды белгілеңіз.
6. Бос жиынды белгілеңіз.
A) сыныптағы парталар жиыны
B) сөмкедегі дәптерлер жиыны
C) асханадағы ойыншықтар жиыны
D) мектептегі оқушылар жиыны
7. Шығарыңыз. Жауабын суретпен көрсетіңіз.
29

30

Бағалау критерийі
Ақиқат және жалған тұжырымдарды анықтайды.
Заттардың ортақ белгілерін анықтайды және оларды жиындарға біріктіреді.
Тапсырма

1
2
3
Заттар жиынын жұп құрастыра отырып салыстырады. Тең жиындарды және бос жиындарды анықтайды.
Екі жиынды біріктіруде және жиыннан бөлігін айырып алуда элементтерін нақты көрсетеді.
Барлығы
4
5 6
7
30
Дескриптор Білім алушы
бірінші жалған пікірді анықтайды; екінші жалған пікірді анықтайды;
Балл
1 1
артық затты анықтайды; қалған заттардың жиынын анықтайды және атауын жазады; екі жиын құрастырады;
1 1
1
жиын элементтерінен жұп құрастырады;
салыстыру таңбасын қояды; екі тең жиынды белгілейді; жиындардың ішінен бос жиынды анықтайды;
екі жиынның бірігуін бейнелеуде барлық элементтердің суретін салады;
жиыннан бөлігін айырып алуда қалған элементтерін бейнелейді.
1
1 1 1
1
1
11

31

н
дұрыс
жұп құра
ортақ белгілері
Жоғары
ң
,
және бос жиындарды
ацияларды дұрыс
Ақиқат және жалған
тұжырымдарды дұрыс
анықтайды.
Заттарды
дұрыс анықтайды және
жиын құрастырады.
Заттар жиынын
отырып
салыстырады.
Тең
дұрыс анықтайды.
Жиындармен
опер
орындайды (бірігу және
бөлігін айырып алу)
/
е
/ бос жиындарды
заттарды жиынға
қателеседі.
Орта
заттардың жиынын
/
/
.
жалған тұжырымдарды
/
жиындарды
Ақиқат
анықтауда қателеседі.
Заттардың ортақ белгілерін
анықтауда
топтастыруда қателеседі.
Жұп құруда
салыстыруда
Тең
анықтауда қателеседі.
Жиындарды біріктіруд
жиыннан бөлігін айырып алуда
қателеседі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
_____________
бөлімі
бірігуі және
қиналады.
(
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
-
Төмен
ата
_________________
жөні:
Ақиқат және жалған тұжырымдарды
анықтауда қиналады.
Заттардың ортақ белгілерін табуда
және жиын құруда қиналады.
Жұп құруда және заттардың
жиынын салыстыруда
Тең жиындарды және бос
жиындарды анықтауда қиналады.
Жиындармен операциялар
орындауда қиналады
бөлігін айырып алу)
-
жұп
Жиындар. Логика элементтері»
«4В –
тайды.
Білім алушының аты
Бағалау критерийі
иындарға біріктіреді.
Ақиқат және жалған
тұжырымдарды
анықтайды.
Заттардың ортақ
белгілерін анықтайды
және оларды
ж
Заттар жиынын
құрастыра отырып
салыстырады.
Тең жиындарды және
бос жиындарды
анық
Екі жиынды біріктіруде
және жиыннан бөлігін
айырып алуда
элементтерін нақты
көрсетеді.

32

«4С Нысандардың орналасуы және бағыты»
бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше:
3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі. 3.2 Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу. 5.1 Есептер және математикалық модель.
Оқу мақсаты:
1.3.1.2 Жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек,
шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік
фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус,
пирамида, тікбұрышты параллелепипед) тану
және қоршаған ортадағы заттармен
сәйкестендіру.
1.3.2.2 Берілген ұзындығы бойынша кесінді сызу. 1.5.1.2**Заттардың орналасуын, арақашықтығын,
бағытын анықтайтын терминдерді қолдану.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Білу және түсіну Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Жазық (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы,
тіктөртбұрыш) фигураларды және кеңістік (куб,
шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты
параллелепипед) денелерін ажыратады.  Қоршаған ортадағы заттардың пішініне ұқсас
геометриялық фигураларды анықтайды.  Берілген өлшемі бойынша кесінді сызады.  «Оң жақ - сол жақ», «жоғары - төмен»,
«ортасында» терминдерін қолданады.
Орындау уақыты:
10 минут
Тапсырма
1. Жазық фигуралардың астын ирек сызықпен, кеңістік денелерінің астын түзу
сызықпен сызыңыз.
32

33

2. Берілген заттардың пішіні қандай? Оларға ұқсас фигуралардың суретін
салыңыз.
___________________________________
___________________________________
_______________________________________
3. Ұзындығы 5 см кесінді сызыңыз және белгілеңіз.
4. Тапсырманы орындаңыз.
Қораптан жоғары тұрған допты бейнелейтін суреттің нөмірін жазыңыз.
Қораптардың ортасында тұрған допты бейнелейтін суреттің нөмірін жазыңыз.
Қораптың сол жағында тұрған допты бейнелейтін суреттің нөмірін жазыңыз.
33

34

Бағалау критерийі
Тапсырма

Жазық (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш)
фигураларды және кеңістік (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллелепипед) денелерін ажыратады. Қоршаған ортадағы заттардың пішініне ұқсас геометриялық
фигураларды
анықтайды.
1
2
Берілген өлшемі бойынша кесінді сызады.
3
«Оң жақ- сол жақ», «жоғары - төмен», «ортасында»
терминдерін қолданады.
4
Барлығы
34
Дескриптор Білім алушы
жазық фигуралардың астын иректеп сызады;
кеңістік денелерінің астын түзу сызықпен сызады;
Балл
1
1
дөңгелекті анықтайды және салады;
үшбұрышты анықтайды және салады;
шаршыны анықтайды және салады;
берілген ұзындығы бойынша кесінді сызады;
кесіндіні белгілейді; заттардың орналасуын анықтайды «жоғары - төмен»; заттардың орналасуын анықтайды «ортасында»; заттардың орналасуын анықтайды «оңға - солға».
1
1
1
1
1 1
1
1
10

35

заттардың
біріне қатысты
-
Жоғары
ұқсас фигураларды дұрыс
ын дұрыс анықтайды.
оршаған ортадағы
Жазық фигураларды және кеңістік
денелерін дұрыс анықтайды.
Қ
пішініне
анықтайды.
Берілген өлшемі бойынша кесінді
сызады және белгілейді.
Заттардың бір
орн
.
оң
)
,
шаршы
төмен
/
-
заттардың
ы
фигураларды
біріне қатысты
-
Орта
жоғары
шбұрыш
,
ұқсас
ателеседі.
ү
.
.
)
/
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
Оқу жетістіктерінің деңгейі
деріне
сол жақ
-
нын анықтауда қателеседі (
өңгелек
оршаған ортадағ
Жазық фигураларды/ кеңістік
денелерін анықтауда қателеседі
Қ
пішін

анықтауда қ
Берілген өлшемі бойынша
кесінді сызуда / белгілеуде
қателеседі
Заттардың бір
ор
жақ
ортасында
бөлімі
ұқсас
іне
біріне
-
анықтауда
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
-
ын анықтауда
Төмен
ортадағы
зуда және
ата
______________________________
оршаған
Жазық және кеңістік
фигураларын
қиналады.
Қ
заттардың пішін
фигураларды анықтауда
қиналады.
Берілген өлшемі бойынша
кесінді сы
белгілеуде қиналады.
Заттардың бір
қатысты орн
қиналады.
жөні:
-
»
кеңістік
», «жоғары
, дөңгелек,
және
Нысандардың орналасуы және бағыты»

жақ
-
пипед) денелерін
ады.
ортасында
сол
-
«4С
ле
ерін қолданады.
үшбұрыш
у критерийі
сыз
», «
Білім алушының аты
төмен
Бағала
Жазық (
шаршы, тіктөртбұрыш)
фигураларды
(куб, шар, цилиндр, конус,
пирамида, тікбұрышты
паралле
ажыратады.
Қоршаған ортадағы
заттардың пішініне ұқсас
геометриялық фигураларды
анықтайды.
Берілген өлшемі бойынша
кесінді
«Оң жақ
-
терминд

36

36

37

4-тоқсан бойынша
жиынтық бағалаудың спецификациясы
37

38

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 1-сыныпта «Математика» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Математика» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 - 4- сыныптар).
3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы - 45 минут
Балл саны - 20 балл
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсандық жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп жауапты таңдауы бар сұрақтарды, қысқа және толық жауапты сұрақтарды қамтитын 9 тапсырмадан тұрады.
Көп жауапты таңдауы бар сұрақтарға білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
38

39

5
4
11
Балл
саны
2
5
2
саны
Тапсырма
-
ны
ны
және
ың
н
ты қажет
ны
ны
ны
жауапты қажет
Тапсыма
сипаттамасы
тапсырма
-
Білім алушылар
қысқа
ететін 1 тапсырма
және толық жауапты
қажет ететін 1
тапсырма
орындайды.
Білім алушылар көп
жауапты таңдауы бар
1
қысқа жауап
ететін 4 тапсырма
орындайды.
Білім алушылар қысқа
жауапты қажет ететін 2
тапсырма
орындайды.
) және
үшбұрыш,
, цилиндр,
у.
куб, шар
, тікбұрышты
Оқу мақсаттары
пипед) тану және қоршаған
ле
өлігін айырып алуды көрнекі түрде
1.1.3.6. 1тг, 2тг, 5тг, 10 тг, 20 теңгелік
монеталармен түрліше төлем жасау.
1.5.1.6 Қосу мен азайтуға берілген
есептерге қатысты таңдаған амалдарын
негіздеу, шығару әдісін түсіндір
1.4.2.1 Тұжырымдардың ақиқаттығын
немесе ақиқат еместігін анықтау.
1.4.1.2 Жиындарды элементерінің
белгілері (нысандардың түсі, пішіні,
өлшемі, материалы, әрекеті) бойынша құру
және жіктеу.
1.4.1.1 Екі жиынның бірігуін және жиыннан
оның б
кескіндеу.
1.1.3.3 Шамалар мәндерін: ұзындық (см,
дм)/ масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л)/
уақыт (сағ) өлшем бірліктерін салыстыру
және амалдар орындау.
1.3.1.2 Жазық фигураларды (
дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш
кеңістік фигураларды (
конус, пирамида
паралле
ортадағы заттармен сәйкестендіру.
.
және
.
шем
.
.
.
.
Бөлімше
1.3 Шамалар
олардың өлшем
бірліктері
5.1 Есептер және
математикалық
модель
4.2 Пікірлер
4.1Жиындар және
олармен
орындалатын
амалдар
1.3 Шамалар және
олардың өл
бірліктері
3.1 Геометриялық
фигуралар және
олардың жіктелуі

.
.
.
-

Бөлім
4А бөлім
Күнделікті
өмірдегі
есептеулер
4В бөлім
Жиындар.
Логика
элементтері
4С бөлім
Нысандар дың
орналасуы
және бағыты
2
7
9
-
-
-

1
3
8
Тапсырма

40

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Математика» пәні бойынша 4-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1-сұраққа қысқа жауап беріңіз
1. Анасы ұлынан дүкеннен тоқаш сатып алып келуін өтінді. Тоқаш 16 теңге
тұрады. Тоқаштың құнын төлеу үшін бала сатушыға қандай монеталарды
бере алады? Екі нұсқасын жазып көрсетіңіз.
Төмендегі монеталарды қолданыңыз. монеталарды бірнеше рет қолдануға болады.
Бірдей
1- нұсқа ________________________________________
2 -нұсқа_________________________________________
[2]
2-сұрақтың толық шешімін көрсетіңіз
2. Есепті шығарыңыз.
Жағажайға 7 ұл және ұлдардан 4-еуі кем қыз бала келді. Жағажайға неше қыз бала келді?
[4]
3-9 сұрақтарға қысқа жауап беріңіз
3. Суретке қараңыз. Ақиқат тұжырымды белгілеңіз.
А) жеміс жасыл түсті
В) жемістің сүйегі бар
С) жемістің сүйегі жоқ
D) жеміс үшбұрыш пішінді
[1]
40

41

4. Суреттерге мұқият қараңыз. Оларды ортақ белгілері бойынша біріктіріңіз.
Бірінші жиынға қатысты суреттердің нөмірін бірінші овалдың ішіне, екінші
жиынға қатысты суреттердің нөмірін екінші овалдың ішіне жазыңыз.
[2]
5. Суреттерге мұқият қараңыз. Нәтижесін тиісті тұжырыммен сәйкестендіріңіз.
[1]
6. Салыстырыңыз. >, < , таңбаларының тиістісін қойыңыз.
30 см 3дм
12 л 21л
2 сағ 1сағ
[3]
7. Амалдарды орындаңыз.
70 кг – 60 кг
100 л – 40 л
1 дм – 8 см
[3]
41

42

8. Бір жазық фигураның және бір кеңістік денесінің суретін салыңыз.
________________________ ________________________
[2]
9. Берілген суреттегі заттардың пішіні қандай геометриялық фигураларға
ұқсайды? Бағытпен сәйкестендіріңіз.

[2]
42

43

Балл қою кестесі

Жауап 10+ 2+2+2
5+5+1+1+2+2 10+1+1+1+1+1+1 2+2+2+2+2+2+2+2
1
2
3
4
5
Ұлдар -7 а.
Қыздар -?, 4-еуі кем.
7– 4 – амал таңбасын дұрыс таңдайды;
7– 43 (қ.) – өрнектің мәнін дұрыс есептейді;
Жауабы: жағажайға 3 қыз келді. В)
1,4,5
2,3
Жиындардың бірігуі
6
7
8

<
>
10 кг
60 л
2 см
Жазық фигураның суретін салады Кеңістік денесінің суретін салады
Бөшкенің пішінін цилиндрмен 9
сәйкестендіреді
Үйдің пішінін кубпен
сәйкестендіреді
Барлығы
Балл
2
Қосымша ақпарат 1)Берілген есепте монеталарды жинаудың екі түрлі тәсілін көрсету талап етіледі және олардың әрқайсысы 1 балмен бағаланады.
1
2) 16 теңгені жинауға қатысты басқа да дұрыс тәсілдер қабылданады. Есептің сызбасы
қабылданады.
1
1 1 1 1 1 1
Жиындардың басқа нұсқалары да қабылданады.
1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
20
43

44

5. Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсандық жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды ( диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсандық жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
 
Верх