Скачать бесплатно СОР СОЧ ФО. Тегін жүктеу БЖБ ТЖБ ҚБ

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

Нургалиева Аккербез

New member
Пользователь
Сообщения
2
Оценка реакций
0
Керемет аааааааапппппппппппппппап скачать ету керек сооооооооооолллллллллллл үшшшшшшіііііііііііннннннннннн. Тапсырма керек болып тұрррррррррррррррррррррррррорроооооооо толды маааааааааааааааааа ооооооооооооооооооооотаалддь ппшлмвалдьсагопрлиартбдпаситлжтипамиьлрпмтьььопамтьллр.
Жақсы сайт екнн жалпы. Тапсырмалары бвр. Керек ақпарат бар. Алу керек соны жүктеп. Толмай жатыр да. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааеееаааааеаааааааааааааеееаеееееааааааеааааааааааааааааааееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееаааа. Ерекше бұдан асқан коментарий тапппайсыздар. Кешірім өтінемін.
 

Нургалиева Аккербез

New member
Пользователь
Сообщения
2
Оценка реакций
0
20 минут бересіз деген ойдамын өз оқиғамды айтамын мен дайындық сыныбына бір жыл ерте бардым бірақ мен оқу жазуды бәрін білетін едім.Сыныптағы ең үздігі болдым сыныпта көп оқушы үздік еді кейіннен бәріміз таласып оқитынбыз.Мені 6 сыныпта басқа мектепке ауыстырды.Сол сәттен бастап оқуым күрт өзгерді.Ол мектептегі оқушылар мен мұғалімдер ұнамайды.Ең қатты жақсы көретін Математикам нашарлап кетті .Ал оқушылар ұйымшыл емес...
 

Абылхаева Марзия

New member
Пользователь
Сообщения
4
Оценка реакций
0
24. Мазмұны бойынша дипломдық мамандыққа қарай өз бетінше орындаған (жобалық шешім) болып табылады.

жұмыс (жоба) бітіруші курстың қолжазба түріндегі ғылыми-зерттеу​

студенті жұмысы​

25. Дипломдық жұмыстың (жобаның) көлемі жаратылыстану және техникалық бағыттағы мамандықтар үшін 40-60 беттен, әлеуметтану-гуманитарлы бағыттағы мамандықтар үшін 50-70 беттен тұруы тиіс. Гуманитарлы бағыттағы мамандықтар үшін дипломдық жұмыс көлемі 100 бетке дейін жетуі мүмкін. Қосымшалар дипломдық жұмыстың (жобаның) көрсетілген көлеміне кірмейді.
26. Дипломдық жұмыстың (жобаның) құрылымдық элементтері: - мұқаба;
- титул парағы; - реферат;
- мазмұны; - кіріспе;
- негізгі бөлім; - қорытынды;
- пайдаланылған әдебиеттер тізімі; - қосымшалар.
27. Мұқабада
- дипломдық жұмыс (жоба) орындалған ұйымның аталуы; - студенттің аты-жөні;
- дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы; - жұмыс түрі – дипломдық жұмыс (жоба);
- мамандықтың аты мен шифры; - қаласы, жылы келтіріледі
28. Титул парағы дипломдық жұмыстың (жобаның) бірінші беті және жұмысты іздеп өңдеуге қажет мәліметтің көзі болып табылады.
Титул парағында
- дипломдық жұмыс (жоба) орындалған ұйым;
- дипломдық жұмыс (жоба) орындалған кафедра; -шектейтін гриф (қажет жағдайда);
- кафедра меңгерушісінің бекіту қолы;
- жұмыс түрі- дипломдық жұмыс (жоба);
- «Тақырыбы:»-деп көрсетілген дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы; - мамандықтың аты мен шифры;
- сол жағында «Орындаған» сөзі мен қарама-қарсы оң жағында студенттің аты-жөні;
- бір жол төмен – «Ғылыми жетекші» сөзі мен жетекшінің аты-жөні, ғылыми дәрежесі мен атағы;
- қаласы, жылы көрсетіледі.
Мұқаба мен титул парағын рәсімдеу мысалдары сәйкесінше 1-ші, 2-ші қосымшаларда көрсетілген.
29. Казақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі рефераттарда:
- жұмыстың көлемі, иллюстарциялардың, кестелердің, пайдаланылған мәлімет көздерінің саны туралы ақпарат;
- жұмыстың мазмұнын сипаттайтын кілт сөздердің тізімі,
- жұмыстың мақсаты мен міндеттері, қолданылған әдістері мен қондырғылары, алынған нәтижелер мен олардың практикалық пайдаланылуы көрсетіледі.
Реферат көлемі 1000 таңбадан аспауы тиіс.
30. Дипломдық жұмыстың (жобаның) мазмұнында кіріспе, барлық тараулар мен бөлімдердіңрет сандары мен атаулары, пайдаланылған әдебиеттер тізімі, қосымшалардың аталуы және дипломдық жұмыстың (жобаның) осы элементтеріне қатысты беттердің саны көрсетіледі.
31. Кіріспеде дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбының өзектілігі, ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығының негіздемесі, қарастырылып отырған ғылыми мәселенің қазіргі таңдағы жағдайының талдауы, сонымен қатар дипломдық зерттеудің мақсаты,

міндеттері және нысандары, теориялық және әдістемелік негізі мен практикалық базасы көрсетілуі тиіс.
32. Дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі бөлімінде орындалған жұмыстың маңызын, мазмұнын, әдістемесінжәне негізгі нәтижелерін көрсететін мәліметтер келтіріледі.
Дипломдық жұмыстың (жобаның)негізгі бөлімі, әдетте, тарауларға, бөлімдерге, параграфтарға бөлінеді.
33. Қорытынды бөлімде дипломдық зерттеу нәтижелері бойынша қысқаша қорытындылары жасалып, қойылған міндеттердің орындалу дәрежесі анықталады және зерттеу нысаны бойынша нақты ұсыныстарберіледі.
34. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптарға сәйкес рәсімделеді.
35. Қосымшаға негізгі бөлімде көрсетілмеген дипломдық зерттеуге қатысты материалдар кіреді.
36. Дипломдық жұмыстағы (жобадағы) мәліметтердің дәлдігі мен шынайылығына дипломдық жұмыстың (жобаның) авторы – студент жауапты.

5. Дипломдық жұмысты (жобаны) рәсімдеу ережелері

37. Дипломдық жұмыс (жоба) компьютер мен принтер арқылы А4 қағазының бір жақ бетінде бір интервал арқылы басылып шығарылады. Қаріп – Times New Roman, қалыпты, 14 кегль.
Дипломдық жұмыс (жоба) мәтінін шығару кезінде парақ шеттері келесідегідей болу керек: сол жақ – 30мм, жоғарғысы – 20мм, оң жақ – 10мм және төменгісі – 25мм.
Терминдер, формулалар, теоремаларға көңіл аудару мақсатымен әртүрлі қаріптерді қолдану арқылы компьютерлік мүмкіндіктерді пайдалануға рұқсат беріледі.
38. Дипломдық жұмысты (жобаны) басып шығару әдісіне қарамастан жазылған мәтіннің, иллюстрациялардың, кестелердің, суреттердің сапасы олардың анық жазылуына қойылатын талаптарға сәйкес келу керек.
39. Дипломдық жұмыстың (жобаның) жазылу барысында кеткен қателіктер, жаңылыстар және графикалық дәлсіздіктерді тазалап немесе ақ түсті бояумен бояп, машиналық немесе жазбаша әдіспен (қара сиямен) түзетілген мәтінді қайта жазуға болады.
40. Фамилиялар, мекемелердің, ұйымдардың, фирмалардың, өнімдердің аттары және т.б. жалқы есімдер өз тілінде жазылу керек.
Жалқы есімдер мен ұйымдардың атын транслитерация арқылы дипломдық жұмыс (жоба) тілінде келтіруге рұқсат етіледі.
41. Дипломдық жұмыс (жоба) құрылымдық элементтерінің атаулары: «Мазмұны», «Нормативтік сілтемелер», «Анықтамалар», «Белгілеулер мен қысқартулар», «Кіріспе», «Қорытынды», «Пайдаланылған әдебиеттер тізімі» осы элементтердің аты болып көрсетіледі.
42. Дипломдық жұмыс (жоба) тараулар мен бөлімдерге бөлінеді.Әрбір тарау мен бөлім толық қарастырылған бір ақпаратты қамтиді.
Барлық тараудың аттары жалпы дипломдық жұмыс (жобаның) тақырыбын, ал бөлімдердің аты сәйкес тараудың тақырыбын ашып көрсету керек.
43. Тараулар мен бөлімдердің аттары қысқа әрі нақты түрде олардың мазмұнын көрсету керек.
44. Тараулар мен бөлімдердің аттарын абзацтан және бас әріптен бастап жазу керек. Егер атау екі сөйлемнен тұрса, онда оларды нүктемен бөледі.
45. Дипломдық жұмыстың (жобаның) беттерін араб цифрларымен номерлеу керек. Беттер санын төменгі жақтың ортасына нүктесіз орналастыру керек.
46. Титул парағы жалпы номерлеуге кіреді. Титулдық бетте бет санын көрсетпейді.
47. Басқа беттерде жеке орналасқан иллюстрациялар мен кестелерді дипломдық жұмыстың (жобаның) жалпы номерлеуіне қосады.

А3 форматында жасалған иллюстрациялар мен кестелерді бір бет деп есептейді.
48. Дипломдық жұмыстың (жобаның) тарауларының реттік номерлері болуы керек және араб цифрларымен нүктесіз белгіленіп, абзацтан басталуы керек. Әр тараудың шеңберіндегі бөлімдер де номерленуі тиіс. Бөлімдердің номерлері нүкте арқылы бөлінген тарау мен бөлімдердің номерілерінен тұрады. Бөлімнің номерінен кейін нүкте қойылмайды. Тараулар екі немесе одан да көп бөлімдерден тұрады.
Үлгі
1.
Типтер және негізгі өлшемдер 1.1
1.2
Құжаттағы бірінші тарау бөлімдерінің номерлері 1.3
2.
Техникалық талаптар 2.1
2.2
Құжаттағы екіншіі тарау бөлімдерінің номерлері 2.3
49. Дипломдық жұмыстың (жобаның) әр тарауын жаңа беттен бастау керек. Бір тараудың ішіндегі екі бөлімді бір-бірінен бөлу үшін мәтіннен кейін екі бос жол тастайды.
50. Дипломдық жұмыст (жоба) беттері мен қосымшалары тура номерленуі керек.
51. Иллюстрацияларды (сызбалар, карталар, графиктер, схемалар, диаграммалар, фотосуреттер) дипломдық жұмыста (жобада) алғашқы рет айтылған мәтініннен кейін немесе келесі бетте орналасу керек.
Иллюстрациялар, оның ішінде түрлі түстісуреттер, компьютермен жасалуы мүмкін. Дипломдық жұмыста (жобада) барлық иллюстрацияларға сілтеме берілуі керек.
52. Дипломдық жұмыста (жобада) көрсетілген сызбалар,графиктер, диаграммлар, схемалар, иллюстрациялар Конструкторлық құжаттамалардыңбірынғай жүйесінің мемлекеттік стандартына сай келуі керек.
53.Қосымшадағыдан басқа суреттерді араб цифрларымен тура номерлеу керек.
Егер сурет біреу болса, «1-сурет» деп белгіленеді, «сурет» сөзі мен оның атауы жолдың ортасына жазылады.
54. Суреттерді тарау ішінде номерлеуге болады. Мұндай жағдайда сурет номері нүктемен бөлінген тарау мен суреттің реттік номерінен тұрады. Мысалы: 1.1-сурет.
55. Керек жағдайда, суреттердің атауы және түсіндірме мәліметі болады. «Сурет» сөзі мен оның аты түсіндірме мәліметтерден кейін орналасады.
56. Суреттерге сілтеме жасағанда «2-суретте көрсетілгендей» (тура номерлегенде), «2.1-суретте көрсетілгендей» (тарау ішінде номерлегенде) деп жазылу керек.
57. Көрсеткіштердің көрнекілігі мен салыстыру мүмкіндігін жақсарту үшін кестелер қолданылады. Кестенің аталуы оның мағынасын толық ашып, нақты және қысқа болу керек. Кестенің аты кестеден жоғары «кесте» сөзінен кейінгі жолда абзацтан бастап жазылу керек.
58. Кестені дипломдық жұмыста (жобада) ол туралы алғашқы рет айтылған мәтініннен кейін немесе келесі бетте орналастыру керек.
59. Дипломдық жұмыстағы (жобадағы) барлық кестелерге сілтеме жасалуы керек. Сілтемеде номері көрсетілген «кесте» сөзін жазу керек.
60. Көп жолдан тұратын кестені келесі бетке ауыстыруға болады. Кестені келесі бетке ауыстырғанда «кесте» сөзі мен номерін кестенің бірінші бөлігінің сол жақ үстіне жазады, қалған бөлігінің үстіне «жалғасы» деп жазып, кестенің номерін көрсетеді, мысалы, «1-кестенің жалғасы».Кестені келесі бетке ауыстырғанда, оның атын тек бірінші бөлігінің үстіне жазады. Кесте бөлігін басқа бетке ауыстырғанда, төменгі горизонтал сызықты көрсетпейді.
Бағандар саны көп кестелерді қосымшаға шығарған жөн.
61. Егер кестенің жолдарында (бағандарында) бір сөзден тұратын мәтін қайталанатын болса, бірінші рет жазылғаннан кейін оның орнына тырнақша қоюға болады, егер қайталанатын мәтін екі немесе одан көп сөзден тұрса, бірінші қайталауда оның орнына «Дәл

сондай» сөзі жазылып, ары қарай тырнақша қойылады. Қайталанатын цифрлардың, маркалардың, белгілердің, таңбалардың, математикалық және химиялық символдардың орнына тырнақша қоюға рұқсат етілмейді. Егер кестенің қандай да бір жолында мәліметтер келтірілмесе, сол ұяшыққа сызықша қойылады.
62. Қосымшалардағы кестелерден басқа кестелерді араб цифрларымен номерлеу керек. 63. Кестелерді тарау ішінде номерлеуге болады. Мұндай жағдайда кесте номері
нүктемен бөлінген тарау мен кестенің реттік номерінен тұрады.
64. Кесте бағандары мен жолдарының атаулары бас әріппен жекеше түрде жазылады. Тақырыпшалар негізгі атаулармен бір сөйлемді құраса - кішкентай әріппен, жеке өзіндік мағынада болса -бас әріппен жазылады. Кестедегі атаулар мен тақырыпшалардың соңында нүкте қойылмайды.
65. Кестелерді сол, оң және төменгіжағынан, ереже бойынша, сызықтармен шектейді. Мәтіндегіге қарағанда кестеде қаріптің кіші өлшемін қолдануға рұқсат етіледі.
Бағандардың атауларын кесте жолдарына параллель орналастырады. Қажет жағдайда атауларды жолдарға перпендикуляр бағытта жазуға рұқсат етіледі. Кестенің басы басқа бөліктерінен сызық арқылы бөлінеді.
66. «Ескертпе» сөзі бас әріппен және абзацтың басынан сиретіп жазылады және асты сызылмайды.
67. Ескертпелер дипломдық жұмыста (жобада) мәтін мазмұнын, кестені немесе графикалық материалды түсіндіру үшін немесе анықтамалық мәліметтер қажет жағдайда келтіріледі.
68. Ескертпелер оларға байланысты мәтіндік, графикалық материалдан кейін немесе кестеде келтіріледі. кестедегі графикалық, тексттік материалдан кейін жазу керек. Егер ескертпе біреу болса, онда «Ескертпе» сөзінен кейін сызықша қойылып, ескертпе бас әріппен жазылады. Жалғыз ескертпе номерленбейді. Бірнеше ескертпені ретімен араб цифрларымен нүктесіз номерлейді. Кестеге қатысты ескертпені кестені төменгі жағынан шектейтін сызықтың жоғарғы жағына орналастырады.
69. Формулалар мен теңдеулерді мәтіннен бөліп жеке жолға жазу керек. Әр формула мен теңдеудің жоғарғы және төменгі жағынан кемінде бір бос жол қалдыру керек. Егер теңдеу бір жолға сыймаса, онда ол (=), (+), (х), :)) немесе басқа математикалық белгілерден кейін жазылып, сол белгі келесі жолда қайталану керек.
70. Символдар мен сандық коэффициенттердің түсініктемелерін формуладан кейін, формуладағы ретпен келтіру керек.
71. Дипломдық жұмыстағы (жобадағы) формулалар рет-ретімен араб цифрларыменномерленеді, номерлер формула тұрған жолдың шеткі оң жағына жай жақша ішіне орналастырылады.
72. Формулалардың номеріне берілетін мәтіндегісілтемелержақшамен беріледі. Мысалы, «...(1)-формулада...».
73. Формулаларды тарау ішінде номерлеуге болады. Мұндай жағдайда формуланың номері нүктемен бөлінген тарау мен формуланың реттік номерінен тұрады, мысалы, (3.1).
74. Пайдаланылған әдебиеттерге жасалатын сілтемелерді төртбұрышты жақшада келтіру керек.
75. Әдебиет көздері бойынша мәліметтерді олардың дипломдық жұмыста (жобада) кездесу реті бойынша араб цифрларымен нүктесіз номерлеп, абзацтан бастап жазу керек (3-қосымша).
76. Қосымшаларды дипломдық жұмыстың (жобаның) жалғасы ретінде соңғы беттерде рәсімдейді.
77. Дипломдық жұмыстағы (жобадағы) барлық қосымшаға сілтеме берілу керек. Қосымшаларды мәтіндегі сілтемелер ретімен орналастырады.
78. Әр қосымшаны жаңа беттен бастап, беттің жоғарғы жағының ортасына «Қосымша» сөзі мен белгілеуін жазады.

Қосымшаның атауы болуы керек, оны мәтінге қатысты симметриялық орналастырып, жеке жолға бас әріппен жазады.
Егер дипломдық жұмысқа (жобаға) бір қосымша берілсе, оны белгілемеуге болады.
79. Қосымшалар орналасқан беттердің номерленуі дипломдық жұмыс (жоба) беттерінің номерлерін жалғастырады.
 

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ (ФАЙЛ)

Абылхаева Марзия

New member
Пользователь
Сообщения
4
Оценка реакций
0
При выработке навыков письма предлагаются следующие виды работ: сочинение, устная декламация, процессы написания и чтения, рассказы и стихи, информационные тексты.
Совместное письмо – интерактивный вид обучения, при котором рекомендуется учителю сначала показать, затем выступить в роли писца; заняться сбором идей учащихся, корректировать их, и только после этого дать учащимся возможность принять участие в написании сочинения.
Посредством совместного письма акцентируется внимание на цели и реципиенты письма и, таким образом, определяются тексты, словарный запас и структуры предложения, необходимые для достижения конкретной цели и воздействия на учащихся.
В процессе обучения учитель должен ориентировать обучающихся на овладение коммуникативной компетенцией, что является одним из основных требований современного общества, обогащение словарного запаса (в т.ч. академического), развитие навыков устной и письменной речи.
Важно приобретение обучающимися универсальных навыков работы с текстом, с графической, аудиовизуальной информацией, которые будут использованы ими в постижении разных наук на протяжении всей жизни, развитие мыслительных навыков высокого порядка (мышление и язык взаимно обусловливают друг друга), развитие исследовательских навыков и навыков критического мышления.
Один из главных фокусов коммуникативного подхода - развитие
 

Jay jayme

Member
Пользователь
Сообщения
9
Оценка реакций
0

Aart

New member
Пользователь
Сообщения
1
Оценка реакций
0
Именительныйесть что?сто восемьдесят семь рублейРодительныйнет чего?ста восьмидесяти семи рублейДательныйрад чему?ста восьмидесяти семи рублямВинительныйвижу что?сто восемьдесят семь рублейТворительныйоплачу чем?ста восьмьюдесятью семью рублямиПредложныйдумаю о чём?о ста восьмидесяти семи рублях
 

Сержан Айдар

New member
Пользователь
Сообщения
1
Оценка реакций
0
өте күшті тжбны осында алған керемет екен монате ғана керек өте күшіті рахмет сізге көп көп көп сізді жақсы көреміз балалар
 

LP Rp

Active member
Пользователь
Сообщения
42
Оценка реакций
14
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Верх